ALDFAER

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 8 views
of 22

Please download to get full document.

View again

Description
ALDFAER. Een genealogie programma door een beginnend gebruiker. Even voorstellen. Ik ben Kick de Wolff Sinds 1998 actief binnen HCC Zoetermeer. Deze hele presentatie staat op internet bij: www.de-wolff.com. Indeling van de presentatie. Theorie over genealogie Downloaden & Installeren?
Share
Transcript
ALDFAEREen genealogie programmadoor een beginnend gebruikerKick de Wolff 2005Even voorstellen
 • Ik ben Kick de Wolff
 • Sinds 1998 actief binnen HCC Zoetermeer.
 • Deze hele presentatie staat op internet bij:
 • www.de-wolff.comKick de Wolff 2005Indeling van de presentatie
 • Theorie over genealogie
 • Downloaden & Installeren?
 • Invoer & kennismaking met ALDFAER
 • Stamboom van Kick
 • Voorbeelden van uitvoer
 • Vragen
 • Kick de Wolff 2005Wat is genealogie?Volgens van Dalen is dit:
 • de leer van de ontwikkeling van de geslachten
 • Een stamboom.
 • Kick de Wolff 2005Definities
 • Een Genealogie of Stamboom geeft vanaf de stamvader tot aan de jongste telg in de mannelijke lijn de afstammelingen weer.
 • Een Parenteel is gelijk aan een stamboom maar dan ook met de vrouwelijke nakomelingen.
 • Een Stamreeks geeft alle mannelijke voorouders in rechte lijn weer.
 • Een Kwartierstaat geeft alle voorouders van iemand weer. Van beneden naar boven
 • Kick de Wolff 2005Kick de Wolff 2005StamreeksKick de Wolff 2005KwartierstaatKick de Wolff 2005Waar haal je de Recente informatie vandaan?
 • Recente informatie haal je bij je eigen familie, van ooms, tantes, oma’s, opa’s, neven en nichten en niet te vergeten alle aangetrouwde familieleden.
 • Regelmatig bijwerken met alle kinderen, klein kinderen etc.
 • Kick de Wolff 2005Wat moet je aan denken?
 • Ga bij ouders, ooms en tantes op bezoek
 • Informeer ook naar roddels.
 • Maar denk wel om het waarheids gehalte.
 • Denk erom dat je zoveel mogelijk bewijsmateriaal verzameld. (geboorte/trouw kaartjes, bidprentjes, uittreksel BS, kopieën van trouwboekjes etc.)
 • Kick de Wolff 2005Waar vind je meer informatieOp het Internet;
 • Archieven (diverse gemeentes/provincies hebben e.e.a. online staan)
 • Mormonen
 • Vele (amateur-)Genealogen zetten hun informatie op het World Wide Web.
 • Genealogische Club’s, verenigingen etc.
 • Kick de Wolff 2005Archief bezoek
 • U kunt erg veel informatie uit de archieven halen.
 • Maar dit heeft geen haast want alles wat in het “archief” zit verzuurt niet.
 • Vele kleine archieven zijn bezig alles online te plaatsen.
 • Grote archieven moet U persoonlijk bezoeken.
 • Kick de Wolff 2005Gegevens opslag
 • GBA van na 1990?
 • Persoonskaarten vanaf 1939/1940
 • Gezinskaarten vanaf 1920
 • Burgerlijke stand vanaf 1811 (d/t/b)
 • Daarvoor werd het bij de kerk bijgehouden.
 • Denk er om dat diverse archieven in de loop van de tijd verdwenen zijn.
 • Kick de Wolff 2005Privacy
 • Om redenen van privacy mag informatie pas verstrekt worden van:
 • Overlijden ouder dan 50 jaar
 • Huwelijken ouder dan 75 jaar
 • Geboorten ouder dan 100 jaar.
 • Het is bij wet niet toegestaan om persoonlijke informatie over levende personen op het internet te zetten.
 • Kick de Wolff 2005websites
 • www.cbg.nl
 • www.genealogie.hccnet.nl
 • www.seniorweb.nl
 • www.geneanet.nl
 • www.genlias.nl
 • www.archiefkaart.nl
 • www.ngv.nl
 • gemeentearchief.amsterdam.nl
 • Etc.
 • Kick de Wolff 2005Hoe leg je alles vast?
 • Met de hand of
 • Met een Genealogie programma.
 • Er zijn vele programma’s, zowel freeware,shareware als te kopen programma’s.
 • Ik heb gekozen voor Aldfaer.
 • Kick de Wolff 2005Waarom Aldfaer
 • Aldfaer is gratis, Nederlands, op het moment van mijn keuze (2002) een van de weinige echte Windows programma’s.
 • Regelmatig nieuwe releases.
 • Goede help functie en e-mail helpdesk
 • Veel hulpprogramma’s via gebruikers-groep
 • Goed boek over Aldfaer en Genealogie te koop.(ISBN 90 229 4835 8) €25,=
 • Kick de Wolff 2005Ophalen en installeren
 • Downloaden van Aldfaer:
 • www.aldfaer.nl
 • Installeren van Aldfaer
 • Kick de Wolff 2005Eerste verkenning van Aldfaer
 • Invoeren van div. personen
 • Doornemen tabbladen
 • Menu iconen
 • Eenvoudige plaatjes
 • instellingen
 • Veiligheidskopieën
 • Exporteren data
 • Pauze
 • Kick de Wolff 2005Tweede verkenning
 • Importeren
 • Bekijken informatie van Kick
 • Plaatjes
 • Eigen wizard voor publicatie
 • Voorouder overzicht
 • Nageslacht overzicht
 • Sierstamboom (via extra software)
 • Waaier (via extra software)
 • Kick de Wolff 2005Bekijken uitvoer op internet
 • Output van Aldfaer
 • PHPGEDVIEW
 • Andere sites
 • Kick de Wolff 2005Afsluiting
 • Of je nu echt met genealogie gaat beginnen of niet, leg alles vast wat je nog weet. Dit is erg handig voor je kinderen c.q. andere familie leden die met genealogie gaan beginnen.
 • Vragen?
 • Kick de Wolff 2005
  Similar documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks