Velkommen Microsoft Partner Update 2009

|
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
 8 views
of 11

Please download to get full document.

View again

Description
Velkommen Microsoft Partner Update 2009Dagens ProgramPraktiske informationEvaluering: Husk venligst at kommentere hvad du synes om de enkelte indlæg – aflever din…
Share
Transcript
Velkommen Microsoft Partner Update 2009Dagens ProgramPraktiske information
 • Evaluering: Husk venligst at kommentere hvad du synes om de enkelte indlæg – aflever din evaluering ved udgangen til pausen – vi stiller kun 2 spørgsmål . Vi trækker lod om præmier efter hver pause blandt alle evalueringer.
 • Pauser: Vi har lyttet til jeres feedback og lavet pauserne lidt længere end normalt - der er endnu mere tid til networking.
 • Pauseområdet: Besøg de mange stande i pausen – få en snak om det nye Microsoft Partner Network, høre om marketing muligheder, PR, BPOS, IAMCP eller prøv vores nyeste Xbox spil.
 • Navneskilte: Alle Microsoft’er er blevet udstyret med et rødtnavneskilt, alle partnere med et blåt – så kan vi altid finde hinanden!
 • Partner Program til Partner NetworkBusiness IntelligenceUnified CommunicationsWeb DevelopmentData PlatformContent ManagementSearchApplication Lifecycle ManagementApplication IntegrationPortals and CollaborationSoftware Development
 • 2010
 • 2009
 • Vigtigt at kunderne kan finde den rigtige partner-Introduktion af Workloads og nye kompetencerBusiness ProductivityApplication PlatformBusiness IntelligenceSystems ManagementIdentity and SecurityCore InfrastructureAdvanced InfrastructureUnified CommunicationsWDDSActive DirectoryPerformance ManagementBusiness Intelligence PlatformDesktop Platform VirtualizationMessagingIM/PresenceSystems ManagementStorage SolutionsVoiceServer PlatformPortals and CollaborationVirtualizationCustom DevelopmentSearchOffice DeploymentSecurityApplication Infrastructure DevelopmentSmart Client DevelopmentInformation WorkerWeb DevelopmentOffice Solutions DevelopmentEnterprise Project ManagementInfrastructure SecurityIdentity and Security AccessCustomer Relationship ManagementECM and FormsData VisualizationCross Platform SolutionsData ManagementSOA & Business ProcessEnterprise Resource PlanningDynamics CRMSmall and Medium BusinessDynamics AXDynamics NAVLicensingSBSCDevice ManufacturingCRM & ERPHostingMicrosoft BusinessDynamics C5Dynamics POSLicense DeliverySoftware Asset ManagementISVSystem BuildingNetwork InfrastructureVolume LicensingDigital HomeDigital MarketingDynamics SLDynamics GPISVAuthorized DistributorOEMProject & Portfolio ManagementLearningMobilityHosting PlatformLearningSmall BusinessSoftware Asset ManagementMobilityMedium Business Solution ProviderDifferentiering & kvalificering-MPN vil hæve baren for partnerskabetPartner QualificationCore InfrastructureAdvancedCompetencySystems ManagementIdentity and SecurityPeople/MethodologyDesktop Platform VirtualizationTechnologyAdvancedAdvancedServer PlatformRevenue AdvancedAdvancedSales & MarketingAdvancedCustomer Evidence DifferentieringimarkedetPartner QualificationResellerSystems IntegratorAdvancedCompetencyPeople/MethodologyISVCore InfrastructureAdvancedAdvancedTechnologyIdentity and SecuritySystems ManagementRevenue AdvancedAdvancedDesktop Platform AdvancedVirtualizationSales & MarketingServer PlatformCustomer Evidence Susan PartnerJob TitleBrian PartnerJob TitleStreet AddressSuite NumberCityZip codeEmail: Name.Surname@domain.comPhone: 023-456-7890Cell: 123.456.7890Fax: 223.456.7890Street AddressSuite NumberCityZip codeEmail: Name.Surname@domain.comPhone: 023-456-7890Cell: 123.456.7890Fax: 223.456.7890
 • I’m an engaged individual
 • I’m focused on small and medium businesses
 • Market Recognition That Supports YouWilliam PartnerJob TitleMichelle PartnerJob TitleStreet AddressSuite NumberCityZip codeEmail: Name.Surname@domain.comPhone: 023-456-7890Cell: 123.456.7890Fax: 223.456.7890Street AddressSuite NumberCityZip codeEmail: Name.Surname@domain.comPhone: 023-456-7890Cell: 123.456.7890Fax: 223.456.7890John PartnerJob TitleI’m starting a business or practice
 • I provide specialized solutions
 • John PartnerJob TitleADVANCED Portals & CollaborationADVANCED Business IntelligenceServices ReadyADVANCED Portals & CollaborationADVANCED Business IntelligenceServices ReadyEmail: Name.Surname@domain.comPhone: 023-456-7890Cell: 123.456.7890Fax: 223.456.7890Street AddressSuite NumberCityZip codeStreet AddressSuite NumberCityZip codeEmail: Name.Surname@domain.comPhone: 023-456-7890Cell: 123.456.7890Fax: 223.456.7890
 • I provide best in class solutions
 • Business IntelligencePortals & CollaborationSmall Business Medium Business Solution ProviderFortsæt med succes!- Hvordan kan du bedst forberede dig til MPN Loyalty Driver AnalysisVurderhvordan et tætterepartnerskabkangavne din forretningOpdater din profilløbende. TilføjallemedarbejdereMPN-profilCustomer Loyalty SegmentationHold dig orienteret på www.microsoft.dk/partner, i nyhedsbreveEller via din Microsoft kontaktKPI Dashboard & BenchmarksInfoTræningAfdæk dine mulighederogbehov. Hold certificeringeropdateret, opgradertilIt-Pro niveau (mere info inov. 09)Customer Satisfaction IndexKrav for Gold Partnere – November 2009CSATMicrosoft go-to-marketAM + PartnerTele + PartnerMkt + PartnerProdukt innovation – Vigtigste lanceringer i FY10with SharePoint, Exchange, OCS, CRM and more
  Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks